ZZP

Wat moet ik aangeleverd hebben om te zorgen dat mijn facturen in behandeling worden genomen?

 • Getekende overeenkomst met AFS Uitzendbureau
 • Legitimatie moet gecontroleerd zijn
 • Bij het aangaan van een (nieuwe) overeenkomst stuur ik een nieuw uitreksel van de KVK op
 • WA polis (voor bedrijven) moet ik hebben afgesloten en doorgestuurd hebben naar zzp@afsuitzendbureau.nl en ik weet dat een WA polis van ouders of iemand anders niet geldig is.
 • Ik sluit indien ik deze nog niet heb een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af die aansluit bij de opdracht die ik voor AFS ga uitvoeren en deel deze polis met AFS.
 • Ik voeg de SBI-code indien nodig toe bij de KVK. Zodat de opdracht die ik ga uitvoeren bij AFS aansluit op de SBI code die bekend is bij de KvK. Dit kan ik aanpassen op: https://www.kvk.nl/wijzigen/bedrijfsactiviteiten-wijzigen-of-toevoegen/


Wat moet er op mijn factuur staan om te zorgen dat ik op tijd betaald kan worden?

 • Mijn bedrijfsnaam
 • Het adres van mijn bedrijf
 • Een uniek factuurnummer (dit kan niet hetzelfde zijn als eerder verstuurde facturen)
 • Mijn KVK nummer
 • Mijn BTW nummer (BTW ID)
 • Het weeknummer
 • De gewerkte dagen (met datum)
 • Het aantal gewerkte uren per dag (uitsluitend gewerkte uren, pauzes kunnen niet worden doorbelast aan AFS)
 • Het tarief (excl BTW)
 • Werklocatie
 • Bankrekeningnummer waar de betaling op gedaan kan worden
 • De factuurdatum (de factuurdatum moet identiek zijn aan de datum waarop de factuur per e-mail zal worden verzonden)
 • Mijn factuur moet altijd in PDF aangeleverd worden
 • Mijn factuur moet altijd goed leesbaar zijn


Gegevens van AFS voor op de factuur.
AFS Uitzendbureau b.v.
Valkweg 111
1118 ED te Schiphol

Indien gewenst kan je ook ons KVK en BTW nr vermelden, dit is niet vereist.

 • Kvk AFS: 34228936
 • BTW AFS: NL8146.80.811 B01 (dit is alleen verplicht om te vermelden op je factuur als je BTW verlegd doet).

Als een werkweek loopt van maandag 12 september tot en met zondag 18 september.
Dan stuur je uiterlijk maandag 19 september je factuur van die week naar zzp@afsuitzendbureau.nl . Deze factuur krijg je dan de dinsdag daarop uitbetaald (8 dagen later), als alles correct is.
Het kan zijn dat je in de tussenliggende periode een mailtje krijgt van zzp@afsuitzendbureau.nl met eventuele aanpassingen en/of vragen.

Indien je op je schipholpas parkeren op je pas hebt, dien je 1x in de 4 weken €42 in mindering te brengen op je factuur. Dit dien je te doen door een aparte regel aan te maken met de omschrijving “parkeerkosten maand maart (of welke maand dan ook)” en het bedrag op -€42 te zetten.

Als je net begint bij AFS uitzendbureau en we hebben een schipholpas voor je aangevraagd, dien je op je eerste 2 facturen €90 in mindering te brengen.
Met omschrijving “screeningskosten Schipholpas” en bij het bedrag -€90.
Indien je via AFS uitzendbureau een cursus of opleiding volgt, dienen deze kosten door de ZZP’er betaald te worden. De kosten voor vakcursussen en bedrijfsopleidingen die voor jou als ondernemer onmisbaar zijn (bijvoorbeeld om je kennis op peil te houden) kun je volledig in aftrek brengen bij het berekenen van de winst uit je onderneming.

What do I need to have delivered to make sure my invoices are accepted before payment?

 • Signed agreement with AFS Uitzendbureau
 • Identification has to be verified
 • Upon starting a new agreement, I sent a new extract of the Chamber of Commerce (KVK)
 • I need to have a liability insurance for businesses, and have sent it to zzp@afsuitzendbureau.nl. I know a liability insurance of parents or someone else is not valid.
 • I ensure I have a company insurance policy that corresponds to the job I perform and I share this file with AFS.
 • I ensure that the SBI code on my KVK and with the Tax authorities (Belastingdienst) are correct for the work I perform for AFS. You can change this on: https://www.kvk.nl/wijzigen/bedrijfsactiviteiten-wijzigen-of-toevoegen/


What has to be on my invoice to make sure I get paid on time?

 • My business name
 • The address of my business
 • A unique invoice number (It cannot be the same as previous invoices)
 • My Chamber of Commerce (KVK) number
 • My tax (BTW) number (BTW ID)
 • The week number of the week you have delivered the service
 • The worked days (including the date)
 • The worked hours a day (Only the worked hours, breaks are not allowed to be charged to AFSUitzendbureau)
 • The rate per hour (without tax/BTW)
 • Location where you worked
 • IBAN number where the payment can be transferred to
 • The invoice date (the invoice date must be identical to date of sending the invoice email)
 • The invoice has to be sent in PDF-format
 • The invoice has to be clear and readable

 

Information of AFS for the invoice (billing address)
AFS Uitzendbureau b.v.
Valkweg 111
1118 ED Schiphol The Netherlands

If needed, you can mention the Chamber of Commerce (KVK) and the Tax (BTW) number of AFS. You are not obligated to do so.

 • KVK AFS: 34228936
 • BTW AFS: NL8146.80.811 B01 (You are obligated to mention this on your invoice if you use BTW verlegd)

A workweek is for example from Monday September 12th until Sunday September the 18th.
Then, you send your invoice at the latest on Monday September the 19th to zzp@afsuitzendbureau.nl. The payment of that invoice will be the Tuesday the week after, (eight days later) if your invoice is correct.
It is possible that you get an e-mail from zzp@afsuitzendbureau.nl with possible changes and/or questions.

When you have a subscription to park on your Schiphol pass, you need to deduct €42 on your invoice every 4 weeks. You need to do this by creating an extra invoice line with the description “Parkeerkosten maand maart (or any other month)”. The amount will be -€42.

When you first start at AFS Uitzendbureau and we have done a Schipholpass application for you, you need to deduct €90 on your first 2 invoices.
You need to do this by creating an extra invoice line with the description “Screeningskosten Schipholpas”. The amount will be -€90.

When you follow a course or training via AFS Uitzendbureau, the cost will need to be paid by the freelancer. The cost for professional courses or business training, which are essential to you as a freelancer (for example to keep up your knowledge) can be fully deducted at the calculation of the profit of your business.

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE

We reageren zo snel mogelijk op je bericht

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onze nieuwste vacatures