Werkvoorbereider

Functieomschrijving  Werkvoorbereider

 

Organisatie:

Active BV

Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van:

Projectleider dan wel Manager

 

Kenmerk / doel van de functie

 • Op resultaat- en doelgerichte wijze ondersteunend aan de afdeling bedrijfsbureau c.q. projectteam
 • Het mede verwerven en voorbereiden van opdrachten welke leiden tot een positief bedrijfsresultaat
 • Het mede verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van gegevens, materialen, materieel en betreffende onderaannemers op de werklocatie.
 • Controleren, toetsen en (laten) aanpassen van (werk)tekeningen van architect, constructeur, onderaannemers en toeleveranciers.
 •         Voorstellen van uitvoeringsmethoden en zoeken naar alternatieven en innovaties.
 •        Tijdig verstrekken van de tekeningen aan de uitvoerder, onderaannemers en leveranciers.
 •        Bijhouden van de tekeningenlijst.
 •        Verstrekken van materiaalgegevens, verwerkingsvoorschriften, attesten, certificaten e.d. o.a. ten behoeve van de kwaliteit van de uitvoering en de controle daarop.
 •        Uittrekwerk en verzamelen van gegevens voor de bestellingen en inkoop van materialen.
 •        Prijsaanvragen opvragen en vergelijken van onderaannemers en toeleveranciers.
 •        Doen van kleine materiaal inkopen.
 •        Opstellen en bewaken van de projectplanning en deelschema’s (o.a. inkoopplanning).
 •        tekeningbehoefte- en leveringsschema’s) en van de eigen werkvoorbereidingsschema’s.
  Tekenen van de bouwplaats inrichting, doen van de klic-meldingen en de aanvragen van de bouwaansluitingen;
  Bijhouden van de administratie en de archivering van het bouwproject.
 •       Signaleren van bestekwijzigingen en uitrekenen van meer- en minderwerk.
 •       Signaleren van knelpunten die besproken moeten worden in het team.
 •       Onderhouden van contacten met het uitvoerende team op de bouwplaats.
 •       Maken van de opleveringsmap en archiveren van de revisiegegevens, contracten en Garantiebewijzen
 •       Maken van offertes en order verwerking tot concept facturatie.

Kritisch in de functie

 • Samenwerking met collega’s, en architecten, opdrachtgevers en leveranciers
 • Bouwkundig inzicht
 • Analytisch vermogen
 • Nauwkeurig en orde netheid
 • Contactuele eigenschappen
 • Inzicht in, optimaliseren en uitvoerend begrip van projectmatig werken in de facilitaire en logistieke dienstverlening

Verantwoordelijkheden

 • Samen met team verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde dienstverlening.
 • Nakomen van de gemaakte afspraken met opdrachtgevers, collega’s, algemeen manager en Directie.

Voor de functie noodzakelijke opleiding, ervaring, kennis

 • HBO werk- en denkniveau of MBO met minimaal 3 jaar ervaring
 • Enige ervaring in logistieke aspecten
 • VCA- vol of bereid dit te halen
 • Voldoende vakkennis (ruimtelijk en technisch inzicht)
 • Kennis van digitaal teken- en planningswerk (w.o. Sketchup, Autocad, planoffice e.d.)
 • Computerprogramma’s (w.o. MS Word/Excel e.d.)

Voor de functie noodzakelijke competenties

 • Zelfstandig kunnen werken
 • Flexibele instelling
 • Accuraat kunnen werken
 • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een aanpakkers mentaliteit
 • Een proactieve houding; het genereren van werk
 • In staat overzicht te houden in complexe situaties en stressbestendig kunnen handelen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Teamspeler
 • Overtuigingskracht
 • Het beheren, bewaken en efficiënt maken van bedrijfsprocessen
 • Je bent altijd bereikbaar
 • Naleving, beheer en uitvoering van VCA VOL
 • Innovatie en creativiteit

Communicatie

 • Dagelijks/regelmatig contact met manager, projectleiders, projectadministratie en magazijn
 • Regelmatig contact met vaste opdrachtgevers
 • Het beantwoorden van telefoon, email en vragen, zowel in- als extern
 • Actief bijwonen projectleiders overleg