Projectleider GSA FD

Functieomschrijving Projectleider GSA FD


Kenmerk / doel van de functie

Vanuit de rol van Projectleider verantwoordelijk voor de werkzaam heden en contracten die GSA op Schiphol Airport en omstreken heeft.  Als contactpersoon ben je het aanspreekpunt voor de opdrachtgever voor de realisatie op strategisch, tactisch niveau.

Binnen de organisatie zorgdragen voor de juiste structuur van de uit te voeren taken en het personeel instrueren en coachen waardoor de opdracht conform de verwachting wordt uitgevoerd.

Een motivator en goede samenwerking met de verschillende afdelingen (planning, projectleiding, werkvoorbereiders en uitvoering) maar ook tussen de verschillende processen zoals bijvoorbeeld het magazijn, transport, GLOGIC, Isabel en uitvoering.

 

Kritisch in de functie

 • Samenwerking en ondersteunend met en voor collega’s.
 • Beschikken over procesgerichte capaciteiten.
 • Mede verantwoordelijkheid voor proces verbetering, efficiëntie, commercie en relatiebeheer.
 • Strategisch meedenken.
 • Inzicht in, optimaliseren en uitvoerende zaken van de logistiek, transport en magazijnen (interne/externe) incl. de benodigde voorzieningen c.q. dienstverlening


Verantwoordelijkheden

 • Naleven van wettelijke eisen op het gebied van Arbo, milieu en veiligheid (VCA VOL);
 • Naleven van de GSA gedragscode en regels van de Luchthaven Schiphol
 • Het tijdig aanleveren (en waar nodig intern laten goedkeuren) van offertes richting de klanten;
 • Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geleverde dienstverlening, inclusief tijdige oplevering;
 • Verantwoordelijk voor eindresultaat van projecten;
 • Nakomen van de gemaakte afspraken met opdrachtgevers, collega’s en leidinggevenden;
 • Verantwoordelijk voor het juist invullen en op tijd inleveren van weekstaten en overige (financiële) administratieve formulieren (digitaal) zoals inkooporders;
 • Financieel verantwoordelijk voor het “bruikleen” materiaal

 

Voor de functie noodzakelijke opleiding, ervaring, kennis

 • Kennis van Logistiek- en of Facility management op HBO- niveau.
 • Relevante ervaring in een projectgerichte omgeving.
 • Bekwaam in projectplanning en organisatie.
 • Affiniteit met computerprogramma’s.
 • Voldoende vakkennis van logistieke- en facilitaire processen (ruimtelijk en technisch inzicht).
 • Zelfstandig kunnen werken. 

Voor de functie noodzakelijke competenties

 • Flexibele instelling.
 • (Kan) leiding geven.
 • Is stressbestendig.
 • Het beheren, bewaken en efficiënt maken van bedrijfsprocessen.
 • Kan besluiten nemen en de consequenties overzien.
 • In staat om draagvlak te creëren ( voor het plannen van jezelf of voor anderen).
 • Naleving, beheer en uitvoering van VCA VOL en kwaliteitsaspecten.

 

Kerntaken

Operationele planning

 1. Het analyseren van de processen
 • Ondersteunen en adviseren van de interne- en externe klant met betrekking tot de mogelijkheden, scope en planning van projecten
 • Het ontwikkelen van een strategie voor projecten ( bijvoorbeeld ICT, Procesvorming, Sales) voor de korte als lange termijn
 • Het maken van een planning en projectbegroting
 • Stellen van prioriteiten
 1. Het coördineren van de uitvoering van de werkzaamheden ( oud profiel )
 • Organiseren van werksessies en projectveranderingen in een projectteam
 • Het inventariseren van de behoeftes van de opdrachtgever
 • Optimaliseren van de werkmethodieken
 • Afstemmen van de benodigde capaciteit
 1. Het implementeren van processen
 • Bewaken en zorgdragen van de projectvoortgang aan het projectteam, het MT en eventuele andere externe opdrachtgevers
 • Het implementeren van de procesverbeteringen die leiden tot een betere efficiëntie en kostenbesparing
 • Bewaken van het budget- deadlines, risico’s en bijsturen waar nodig
 • Geconstateerde afwijkingen (meer- minderwerk) melden bij opdrachtgever
 • Afgewikkelde projecten (financieel) rapporteren
 1. Het opstellen van rapportages en analyses ( analyse)
 • Rapportage aan leidinggevende over de status van projectafrekeningen, procesverbeteringen/efficiëntie maar ook status van (potentiële) opdrachten, offertes, calculaties en orders, lopende projecten en benodigde capaciteiten of middelen.
 • Bijhouden van de planning en langlopende projecten en fiatteren van de medewerkers en eigen tijdverdeling.
 1. Algemeen
 • Onderhouden van bestaande klantcontacten en leads
 • Het bieden van ondersteuning aan collega’s van andere productgroepen
 • Meewerken in projecten en vervangen van e.v.t. leidinggevende teamleden bij afwezigheid