Projectleider Logistiek

GSA Groep

Onderdeel:                     Active Gebouwen Onderhoud

Functieprofiel:                 Projectleider (Logistiek-/Fac. Dienstverlening)

Plaats in organisatie:            Kantoor locatie Schiphol en/of projectwerklocatie

Functie-inhoud:                    Hij/Zij  is verantwoordelijk voor alle financiële, technische, organisatorische, kwalitatieve, en contractuele aspecten voor de aan hem toegewezen project(en).

Hij/Zij is verantwoordelijk voor het juist invullen en op tijd inleveren van weekstaten en overige (financiële) administratieve zaken (digitaal) inzake de tijdige en correcte financiële rapportage.

                                            Hij/Zij is verantwoordelijk voor de juiste inzet van zijn team, stuurt deze aan en weet de mensen in het werk te motiveren en enthousiasmeren.

Hij/Zij onderhoudt contacten en communiceert met opdrachtgever en derden, zodanig dat dit bijdraagt aan de continuïteit van de relatie en de organisatie.

Hij/Zij overziet de planning (zowel overall- planning van opdrachtgever als de logistieke planning  en de benodigde processen/procedure hierbij en stuurt of corrigeert daar waar nodig.

Hij/Zij stuurt op efficiëntie , en continue verbetering in de werkzaamheden, stemt verwachting af met opdrachtgever.

Afhankelijk van omvang van project(en) is Hij/Zij verantwoordelijke voor alle transporten (inzet van vrachtwagens/belading en kosten) i.s.m. of zijn rol in de centrale coördinatie transporten betreffende onder zijn verantwoording vallende projecten.

 

Belangrijkste Resultaatgebieden:

 • Het project(en) tijdig en goed wordt opgeleverd en dat eventuele klachten tijdig worden afgehandeld.
 • Opzetten van Plan van aanpak
 • Formuleren van strategische doelstellingen door het verzamelen van relevante bedrijfsgegevens, financiële informatie en informatie over bedrijfstargets, diensten en operationele activiteiten; (m.n. op gebouw- en bouwlogistiek)
 • Identificeren en evalueren van trends en kansen;
 • Maken van strategische keuzes;
 • Definiëren van gewenste resultaten en dit door vertalen naar acties en targets voor het team;
 • Voldoen aan financiële doelstellingen door het voorspellen van vereisten;
 • Maken van een budgettair projectplan, plannen van uitgave (inkoop), goedkeuren van inkoopfacturen, analyseren van afwijkingen en het initiëren van corrigerende maatregelen;
 • De kwaliteit van de dienstverlening behouden door het afdwingen van service standaarden, analyseren en oplossen van klantenserviceproblemen, identificeren van trends en het aanbevelen van systeemverbeteringen;
 • Voeren van functionerings- beoordelings- en ontwikkelgesprekken met teamleden;
 • Afhankelijk van de organisatie kan de projectleider betrokken zijn bij het proces van werving en selectie van nieuwe medewerkers, oriëntatie en training van personeel, behouden van een veilige werkomgeving, en persoonlijke ontwikkeling van personeel;
 • Naleven van wettelijke eisen op het gebied van Arbo, Milieu en Veiligheid (VCA);

 

Competentieprofiel en vaardigheden:

 • Prestatie-/ Project- /Kwaliteitsmanagement
 • Klantgericht
 • Onderhandelingsvaardigheid
 • Leider- /Ondernemerschap
 • Coaching/Teamspeler
 • Resultaat / Target gedreven
 • Conflicten beheersing /Stressbestendig
 • Integriteit/betrouwbaarheid
 • Strategisch kunnen denken

Bevoegdheden:

Het maken van bindende afspraken met de opdrachtgever, onderaannemers of leveranciers binnen de procuratielimieten en/of afspraken die door de directie zijn vastgelegd.

Tot het nemen van die maatregelen die nodig zijn om kwaliteit/ veiligheid van het werk/ project te waarborgen.

Bevoegdheid om besluiten te nemen op personeelsgebied en financieel gebied, binnen gestelde budget, c.q. gestelde limiet.

Het management van de GSA Groep en Active Gebouwen Onderhoud te informeren, ten aanzien van problemen signaleren, kansen, alternatieven voor te stellen en nadere aanbevelingen te doen, waarover het verantwoordelijke management moet/kan beslissen.

Van het managen van de door hem/haar in te zetten resources.

 

Functie eisen en ervaring:

 • HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur met opleiding in Technische c.q. Facilitaire Bedrijfskundig basis.
 • je hebt minimaal 4-5 jaar ervaring als projectleider van grote projecten met name ten aanzien van logistiek in algemeenheid, een pré is een affiniteit in gebouw- en bouwlogistiek.
 • je hebt ervaring met BIM, Lean en UAV-GC;
 • je beschikt over een service,- en kwaliteitsgerichte mindset;
 • je herkent jezelf in de volgende eigenschappen: communicatief, nauwkeurig, resultaatgericht, gemotiveerd, teamspeler, proactief en technisch inzicht;
 • Je bent sterk in proces- en personeelsmanagement;
 • Je hebt uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk en je bent de Nederlandse taal machtig;

Algemeen:

Als projectleider (logistiek) moet je een aantal complexe processen in goede banen leiden. Hiervoor is het noodzakelijk diverse factoren mee te kunnen nemen in een planning en alle werkzaamheden te kunnen coördineren, zodat iedereen doet wat hij moet doen. Hiervoor is een sterke persoonlijkheid en leidinggevend vermogen nodig (baas). Ook zal een projectleider hoge eisen stellen aan zichzelf en aan zijn medewerkers, om er voor te kunnen zorgen dat alle processen soepel verlopen en dat ook blijven doen (perfectionist)