Passagiersassistent

Functieomschrijving:

De passagiersassistent is verantwoordelijk voor het op een servicegerichte wijze uitvoeren van assistentie aan passagiers met een mobiliteitsbeperking op de luchthaven, zodat zij veilig, tijdig en tevreden de plaats van bestemming bereiken. Dit alles binnen het kader van de vastgestelde werkprocessen en andere overeengekomen afspraken.

Taken en verantwoordelijkheden:

Je bent het gezicht van Axxicom Airport Caddy en bent gepassioneerd om elke passagier een unieke ervaring te bezorgen, waarmee je tegelijkertijd de dienstverlening van AAC promoot.

  • Efficiënt en klantgericht assisteren van passagiers met een begeleidingsbehoefte. Beheerst daarbij tiltechnieken en het gebruik van (mogelijke) hulpmiddelen en materialen.
  • De passagiersassistent tilt de passagier, met de hulp van een collega, van een rolstoel in een ferno/of C-max (traploper) en van de ferno/of C-max (traploper) in een vliegtuigstoel en vice versa.
  • Voert de werkzaamheden uit volgens de afgesproken processen van Axxicom Airport Caddy en de luchthaven Schiphol (zoals omschreven in trainingsboek, memo’s en medewerkersportaal) en is medeverantwoordelijk op de ontwikkelingen bij te houden.
  • Handelt de toegewezen opdracht binnen de geldende norm tijd af. Is hierbij tijdig aanwezig op de afgesproken ophaal locatie, volgens de gegeven instructies.
  • Gaat op een verantwoorde manier om met het materiaal dat zij/hij tot zijn/haar beschikking krijgt om het werk uit te voeren en draagt er zorg voor dat deze weer worden teruggebracht naar de toegewezen opstelplaatsen.
  • Voert naar alle redelijkheid, extra werkzaamheden uit, indien de organisatie hiernaar vraagt en deze ten behoeve zijn van de organisatie.
  • Meldt incidenten bij de teamleider.
  • Volgt de op de luchthaven geldende (veiligheids-)voorschriften en huisregels.

Kerncompetenties:

Resultaatgerichtheid:

Is gericht op het resultaatgericht uitvoeren van kernactiviteiten. Aanvaard hierbij verantwoordelijkheid voor het eindresultaat.

Creëren klantwaarde:

De medewerker voelt zich verantwoordelijk om de klant de dienstverlening te bieden die de klant nodig heeft, iedere dag opnieuw. De medewerker verdiept zich persoonlijk in de klant om te weten hoe de klant behandeld wil worden en diens verwachtingen waar mogelijk te overtreffen.

Overige informatie

Locatie Schiphol