Medewerker Technische dienst Schiphol

Functie: Medewerker Technische dienst ofwel Jamrunner Technisch te Schiphol

Kenmerk/doel van de functie:
• Een “jamrunner” is een persoon die enige technische inzicht heeft en de eenvoudig werkzaamheden als eerste lijnstoringen zo efficiënt en veilige wijze kan uitvoeren c.q. veiligstellen.
• Hij kent zijn werkgebied goed en weet de wegen te bewandelen om de klant op de juiste wijze van dienst te zijn en hierover te informeren.
• Weet op te schakelen of inlichtingen in te winnen indien hiervoor specialistische kennis noodzakelijk geacht wordt.
• De jamrunners staat in nauw contact met de meldkamer en zijn helpdesklijn via de computer, maar loopt ook zijn ronde in het werkgebied.
• Verstoring binnen de gebruiksaspect probeert hij te voorkomen c.q. zo snel mogelijk te verhelpen of veilig te stellen.

Werkzaamheden:
Werkzaamheden zijn divers, en worden gemeld via de meldkamer dit kan op afbouwkundige als op elektrisch / werktuigkundige vlak zijn. Die op eenvoudige wijze verholpen kunnen worden waarvoor hij/ zij instructie over gekregen heeft c.q. de kennis bezit.
Bij ingewikkelde storingen waarbij specialistische kennis bij nodig is schakel je op naar de tweede lijn, en stel je de storingslocatie veilig en neem je de nodig maatregelen. Waarbij je tevens meldkamer en/of de floormanager op de hoogte brengt.
Voorbeeld zijn:
• Licht uitval in bepaalde gebieden, oorzaak nagaan en opnieuw inschakelen
• Lekkage b.v. vanuit plafond i.v.m. gesprongen leiding of dak lekkage, gebied afzetten, water wegzuigen, gevaar wegnemen, en herstellen c.q. opschalen voor inzet specialisten.
• Deur sluit niet of open niet van toilet, kamer e.d. oplossen c.q. veiligstellen.
• Vloertegel gebarsten, of rubber/linoleum afwerking bolt op waardoor val gevaar is, zaak veiligstellen en eventueel tijdelijk oplossen.
• Onveilige situatie met Electra of warmte bronnen, veiligstellen, probleem verhelpen of opschalen naar deskundige binnen de KPI’s
• E.d.

Kritisch in de functie
• Enige technisch inzicht
• Nauwkeurig en orde netheid
• Contactuele eigenschappen
• Analytische vermogen
• Verantwoordelijkheid  nemen
• Inzicht in de problematiek die voordoet en hierop veilig en accuraat handelen.

Verantwoordelijkheden
• Samen met team verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde dienstverlening.
• Nakomen van de gemaakte afspraken met opdrachtgevers, collega’s en leidinggevende

Voor de functie noodzakelijke opleiding, ervaring, kennis
• MBO of werk- en denkniveau op VMBO met minimaal 5 jr ervaring
• Enige ervaringen in werk binnen en operationeel gebied
• Enige kennis van soortgelijke eerste lijn storingsafhandelingen
• VCA  bezit of bereid dit te halen
• Voldoende kennis op ruimtelijke en technische inzicht
• Enige kennis op computer gebruik (w.o. Word/Excel)

Voor de functie noodzakelijke competenties
• Zelfstandig kunnen werken
• Flexibele instelling
• Coöperatieve houding
• Communicatieve en sociale vaardigheden
• Accuraat kunnen werken
• Een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een aanpakkers mentaliteit
• Proactieve houding: oplossing gericht
• In staat overzicht te houden in complexe situaties en stressbestendig kunnen handelen
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Teamspeler
• Overtuigingskracht
• Je bent altijd bereikbaar en bereid om in een ploegen c.q. weekend of avond-/nachtdienst te werken.
• Naleving, beheer en uitvoering van VCA
• Innovatief en creativiteit
• Leerbereidheid

Communicatie
• Dagelijks/regelmatig contact met de projectleider, teamleden.
• Regelmatig contact met vast opdrachtgever, c.q. meldkamer
• Regelmatig contact met floormanager
• Het beantwoorden of terugkoppeling van de storingen via de computer zowel intern-/externe contactpersonen.